Loading...
Анкета
 
Правила заповнення
Правила заповнення
Заповніть анкету відповідно до закордонного паспорту
Графи з позначкою * та з блакитним фоном є обовязковими для заповнення
Якщо не володієте обовязковою інформацією маєте використовувати позначки + замість літер та позначки 0 замість цифр
Якщо не володієте обовязковою інформацією про дату народження маєте заповнитити проміжок цифрою (0) зберігаючи формат (рррр/мм/дд)


Електронна адреса заявника(*)
Введіть свою електронну адресу (e-mail)
Консульський Пост(*)
1. Прізвище(*) 2. Прізвище до шлюбу (Попередні прізвища) (*)
Введіть своє прізвище до шлюбу.
3. І'мя (*) 4. Дата народження (рррр/мм/дд)(*)
5. Місце народження(*) 6. Країна(*)
7. Громадянство(*)  Первинне громадянство(*)
8. Стать (*) 9. Сімейний стан (*)
10. Для неповнолітніх: прізвище, ім’я, адреса (якщо відрізняється від адреси заявника) та громадянство батьків або оф. опікунів
Прізвище: І'мя
Адреса:
Телефон Електронна адреса (e-mail)
Громадянство
11. № Посвідчення особи (внутрішнього паспорту)  
 
Закордонний Паспорт або інщий документ, що його замінює
12. Тип паспорту(*) 13. № паспорту(*)
14. Дата видачі (рррр/мм/дд)(*) 15. Дата закінчення строку дії (рррр/мм/дд)(*)
16. Ким виданий(*)
17. Особисті дані родича, який є громадянином ЄС та ЄЕП або ШК:
Прізвище громадянина Є.С. І'мя громадянина Є.С.
Дата народження (рррр/мм/дд)  Громадянство громадянина Є.С.
№ паспорта громадянина Є.С.  
 
18. Родинний зв'язок з громадянином Є.С., ЄЕП або ШК  
 
19. Місце проживання (*)  Телефон (*)
Дозвіл на повернення
20. Якщо є Резиденція в країні, що відрізняється від країни громадянства має Дозвіл на повернення до цієї країни(*)
  a. Дозвіл на Резиденцію № b. Дата закінчення строку дії (рррр/мм/дд) Довічний
 
Професія
21. Теперішня професійна діяльність(*)
22. Назва фірми, Ім’я та прізвище роботодавця. Для студентів, назва навчального закладу(*)
адреса / номер телефону(*)
23. Основна мета подорожі(*)
(1)
(2)
(3)
24. Дополнительная информация о цели пребывания(*)
25. Країна - член Є.С.(*)
(1)
(2)
(3)
26. Країна першого в’їзду або маршрут транзиту(*)
27. Кількість в’їздів
Кількість в’їздів(*)  Тривалість перебування(*)
Дата в’їзду (рррр/мм/дд)(*) Дата виїзду (рррр/мм/дд)(*)
Заповнюється автоматично
28. Відбитки пальців
Відбитки пальців, взяті раніше для отримання Шенгенської візи(*)
 
 Дата (рррр/мм/дд)  Номер визы
29. Дозвіл на повернення до країни призначення, якщо це даний випадок
Дозвіл на в’їзд до країни призначення, якщр має місце транзит?(*) Дата закінчення строку дії (рррр/мм/дд)
Ким виданий  
 
Посилання на Національній Теріторії:  
 
30. Ім’я та прізвище особи чи осіб, що зробили запрошення. В іншому випадку, назва готелю(ів) або місце чи місця тимчасового проживання заявника на території країн Є.С.
І'мя(*) Телефон / Факс
Адреса(*) Електронна адреса (e-mail)
Район(*)  
 
31. Назва та адреса підприємства чи організації, що зробила запрошення:
І'мя(*) Телефон / Факс
Адреса(*) Електронна адреса (e-mail)
Район(*)  
 
32. Витрати на подорож та проживання заявника під час його перебування покриваються(*)
Заявник
Спонсор
Запис
Дата (рррр/мм/дд) Період (Час)
 
<< Попередня сторінка

Зібрані відомості є конфедіційними та призначені тільки для обробки Головною Дирекцією з Консульських Питань та Португальськх Спільнот у рамках їхньої компетенціі для видачі візи. Заявник може Виправити надану до вибраного Консульства інформацію надіславши нове прохання про відкриття візи.